Jeśli aplikacja została zainstalowana z Google Play

1. Otwórz stronę aplikacji w Google Play: kliknij link https://play.google.com/store/apps/details?id=tvcompany.polish.com.tvcompany albo możesz też znaleźć aplikację na PlayMarket pod nazwą myPTVC 2. Kliknąć Update/Aktualizuj przycisk Poniżej znajduje się szczegółowy schemat aktualizacji.
  1. Otwórz aplikację Play Store.
2. Zaloguj się, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany. Wprowadź e-mail/numer telefonu i kliknij przycisk Next/Dalej. 3. Wprowadź hasło i kliknij przycisk Next/Dalej. 4. Następnie zaakceptuj zasady ochrony prywatności, klikając opcję Accept/Akceptuj i zaakceptuj warunki usługi, klikając opcję Zgadzam się. 5. Kliknij przycisk Next/Dalej na ekranie „Automatycznie wykonaj kopię zapasową danych urządzenia ‘Automatically back up device data’. 6. Dotknij pola wyszukiwania w górnej części ekranu i wprowadź myPTVC. Dotknij ikony aplikacji na liście rozwijanej. 7. Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji, zobaczysz przycisk Update/Aktualizuj. Kliknij go, poczekaj, aż nowa wersja zostanie pobrana i zainstalowana, a następnie kliknij przycisk Open/Otwórz. Zostanie wyświetlony ekran powitalny aplikacji myPTVC, a wersja aplikacji zostanie wyświetlona w prawym dolnym rogu. Jeśli jest to pierwsza/nowa instalacja, zostanie wyświetlony przycisk Install/Instaluj. Kliknij go, poczekaj, aż nowa wersja zostanie pobrana i zainstalowana, a następnie kliknij przycisk Open/Otwórz.

Jeśli aplikacja została zainstalowana ręcznie w telewizorze

Aby zainstalować aktualizację aplikacji Android TV w urządzeniu z systemem Android, należy wykonać następujące czynności:
  1. Włączyć Nieznane źródła (Enable Unknown Sources).
W oknie Android TV otwórz Ustawienia, w sekcji Ustawienia wybierz opcję Osobiste (Zabezpieczenia i Ograniczenia). W polu Osobiste wprowadź Zabezpieczenia i ograniczenia Upewnij się, że opcja Nieznane źródła jest włączona (domyślnie wyłączona). Umożliwi to zainstalowanie aplikacji dla systemu Android (plików APK) poza Google Play Market
W zależności od modelu skrzynki, ekrany Ustawienia mogą również wyglądać następująco:
2. Konfigurowanie menedżera plików (Set up a file manager). Do zarządzania plikami APK potrzebny jest menedżer plików dla urządzenia Android Box. Jeśli nie masz go domyślnie, należy go zainstalować. Najpopularniejszym jest ES File Explorer. Możesz go pobrać z Google Play Store lub z dowolnego innego sklepu z aplikacjami, który jest dołączony do urządzenia. Po zainstalowaniu menedżera plików należy go otworzyć, aby upewnić się, że nie ma żadnych dodatkowych ustawień konfiguracyjnych. 3.Usunięcie poprzedniej aplikacji (delete the previous application). 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Settings). 2. Otwórz Aplkacje (Apps) sekcje 3. Wybierz odpowiednią aplikację i kliknij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.
4. W wyświetlonym menu przejdź do opcji Odinstaluj i kliknij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Następnie kliknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
5. Zainstaluj nową aplikację
  1. Otwórz przeglądarkę.
  2. Wpisz http://bit.ly/ptvc-320 w wierszu adresu, a następnie kliknij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.
  3. Wybierz aplikację do pobrania (ES Downloader).
  4. Rozpocznie się pobieranie pliku instalacyjnego.
  5. W otwartym oknie wybierz opcję Otwórz plik.
Jeśli nie można pobrać pliku za pomocą przeglądarki internetowej, można go podłączyć bezpośrednio do komputera za pomocą kabla micro-USB lub pełnowymiarowego kabla USB. Komputer rozpozna odbiornik TV jako inne urządzenie zewnętrzne, takie jak dysk flash lub zewnętrzny dysk twardy. Możesz poruszać się po katalogu i umieścić aplikację APK w folderze Pobieranie lub innym folderze utworzonym w tym celu.
6. Następnie wybierz opcję Zainstaluj (Install). 7. Kliknij przycisk Instaluj (Install) na ekranie instalacyjnym myPTVC 8. Trwa instalacja myPTVC/ 9. Po zainstalowaniu aplikacji kliknij przycisk Otwórz (Open) Aplikacja jest zainstalowana, a na ekranie pojawił się ekran powitalny (Welcome screen). W celu dalszego użycia kliknij przycisk Zaloguj się (Sign in) i wprowadź dane logowania do konta, które zostało wcześniej zarejestrowane na stronie internetowej polishtvcompany.com lub w aplikacji myPTVC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image