Jeśli aplikacja została zainstalowana z Google Play

1.. Otwórz stronę aplikacji w Google Play: kliknij link https://play.google.com/store/apps/details?id=tvcompany.polish.com.tvcompany albo możesz też znaleźć aplikację na PlayMarket pod nazwą myPTVC 2. Kliknąć Update/Aktualizuj przycisk Poniżej znajduje się szczegółowy schemat aktualizacji.
  1. Otwórz aplikację Play Store. Zaloguj się, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany. Wprowadź e-mail/numer telefonu i kliknij przycisk Next/Dalej.
2. Wprowadź hasło i kliknij przycisk Next/Dalej. Następnie zaakceptuj zasady ochrony prywatności, klikając opcję Accept/Akceptuj i zaakceptuj warunki usługi, klikając opcję Zgadzam się. 3. Dotknij pola wyszukiwania w górnej części ekranu i wprowadź myPTVC. Dotknij ikony aplikacji na liście rozwijanej. 4. Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji, zobaczysz przycisk Update/Aktualizuj. Kliknij go, poczekaj, aż nowa wersja zostanie pobrana i zainstalowana, a następnie kliknij przycisk Open/Otwórz. Zostanie wyświetlony ekran powitalny aplikacji myPTVC, a wersja aplikacji zostanie wyświetlona w prawym dolnym rogu. Jeśli jest to pierwsza/nowa instalacja, zostanie wyświetlony przycisk Install/Instaluj. Kliknij go, poczekaj, aż nowa wersja zostanie pobrana i zainstalowana, a następnie kliknij przycisk Open/Otwórz.

Jeśli aplikacja została zainstalowana ręcznie na Twój telefon komórkowy

Jeśli Twój telefon komórkowy nie zawiera usług Google Play, aby pobrać aktualizację aplikacji Android Mobile za pośrednictwem telefonu komórkowego, wykonaj następujące czynności:
  1. Włączyć Nieznane źródła (Enable Unknown Sources).
Upewnij się, że opcja Nieznane źródła jest włączona (domyślnie wyłączona). Umożliwi to zainstalowanie aplikacji dla systemu Android (plików APK) poza Google Play Market. UWAGA! Czynności te mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego telefonu i producenta telefonu. Aby szybko znaleźć wymaganą sekcję, możesz skorzystać z opcji Szukaj w menu Ustawienia, aby znaleźć menu Zainstaluj nieznane aplikacje. Poniższa instrukcja dotyczy systemu Android 9. W ustawieniach telefonu komórkowego otwórz Ustawienia (Settings), w sekcji Ustawienia wybierz Aplikacje (Apps). W obszarze Aplikacje dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierz opcję dostęp specjalny (Special access).
Na ekranie Dostęp specjalny (Special access) wybierz opcję Zainstaluj nieznane aplikacje. Następnie wybierz aplikację, której chcesz użyć do instalacji (przeglądarkę lub menedżera plików w telefonie komórkowym) i dotknij ikony tej aplikacji. Następnie dotknij przycisku opcji obok pozycji Zezwalaj z tego źródła (Allow from this source).
2. Usunąć poprzednią aplikację (Delete the previous application). Znajdź starą ikonę aplikacji w zasobniku aplikacji w telefonie. Przytrzymaj aplikację i dotknij opcji Usuń (Delete) w wyświetlonym menu obok ikony aplikacji. 3. Pobierz nowy plik instalacyjny aplikacji (Download the new installation file of the application) Kliknij http://bit.ly/ptvc-320, potwierdź pobieranie, aby pobrać najnowszy APK. Dotknij nowo pobranego pliku w zasobniku powiadomień lub w dolnym powiadomieniu przeglądarki, a następnie na ekranie instalacji dotknij opcji Zainstaluj.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image