Firmware update (alternative method)

Use the following instructions to install firmware on Dune: Plugin USB drive into your computer (USB drive should be formatted to FAT32). Download the firmware file for your model from the table below to USB drive. Turn OFF the Dune box. Plugin USB drive into the Dune box. Turn ON the Dune box with the remote […]

Read More

How to install Connector on Dune boxes

For the proper installation of Connector on Dune 101, 102, 301 and 303D you should do the following: Insert a USB drive into PC. Install this file to the USB stick. Switch on the Dune box. Plug-in USB drive into the Dune box device. Visit the Sources icon, then click OK on the remote device. Choose […]

Read More

Launch Application Impossible Error, No Service Icons

CLEARING FLASH MEMORY STORAGE Press POP UP MENU on the remote (GUIDE on Universal Remote) Select Setup Choose Miscellaneous (Pozostale) and press ENTER (OK on Universal remote) Go to System Storage (Pamiec Systemowa) Select Clear Flash Memory Storage (Wyczysc Pamiec Systemowa) and press ENTER on the remote Select OK on the pop up window If […]

Read More

Usługa nie działa: Czarny ekran/Brak sygnału

Jeśli masz problemy z podłączeniem dekodera należy spróbować następujących kroków: Sprawdź połączenie między dekoderem i telewizorem. Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony. Sprawdź którego wejścia TV używasz do dekodera (dla kabli HDMI – jego HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, itp. Dla kabli Composite – Video 1, Video 2 lub AV1 \ AV2).  Naciśnij przycisk “INPUT”  (“źródło” […]

Read More

Problem: Connector cannot be installed

If you receive the message “success” after choosing the file “connector” from the USB drive, but the connector icon is still unavailable on the main screen, you should follow these instructions:  Press POP UP MENU on the remote device or choose Setup on main screen. Choose Miscellaneous, then click OK on remote device. Choose System […]

Read More