Jak korzystać z aplikacji Alfabox

Jak oglądać telewizję Jeśli wszystko zostało podłączone prawidłowo, na głównym ekranie zobaczysz ikonki z różnymi aplikacjami. Aby przejść z jednej ikonki do drugiej należy operować strzałkami znajdującymi się przy przycisku OK na pilocie Alfabox. Wybierz ikonkę serwisu, który masz opłacony i naciśnij OK na pilocie Alfabox aby potwierdzić wybór. Po lewej stronie ekranu zobaczysz kategorie […]

Read More

Podstawowe funkcje pilota do Alfabox UX2

Poniżej znajdziesz opis pilota do Alfabox AUX2 i jego podstawowe funkcje. Set up Przycisk ten pozwoli Ci na wejście do podstawowych ustawień: Network (Sieć), Video (Wideo), Audio, Restart Portal (Zrestartowanie odbiornika). Pozostałych ustawień prosimy nie zmieniać. Skip Funkcja ta pozwala na przesunięcie reklam lub programu podczas oglądania z archiwum Fast Play Przyciski te są używane […]

Read More