Dune Remote Control

1. POWER — toggle the standby mode. 2. 0–9 — enter numbers and text, switch TV channels during TV watching. 3. CLEAR — delete entered data, delete selected items. 4. SELECT (cap/num) — switch text input modes, select several items, control some other player functions. 5. RIGHT/LEFT (V+/V-) — navigate through the menu, adjust the […]

Read More

Podstawowe ustawienia Alfabox UX2

Nacisnij SET (or SETUP) na pilocie aby wejsc do System Settings. Nacisnij strzalke w dol to przejsc do dodatkowych ustawien. WAZNE! NIGDY NIE WYBIERAJ Reset settings NETWORK Wybierz Network aby ustawic WiFi, lub zmienic ustawienia serwera DNS  VIDEO Wybierz Video aby zmienic rezolucje. Jesli Twoj telewizor jest podlaczony do Alfabox przez kabel kompozytowy (A/V), wybierz video output mode: NTSC 480. Jesli Twoj telewizor jest podlaczony do Alfabox przez kabel kompozytowy (A/V), wybierz video […]

Read More

Jak korzystać z aplikacji Alfabox

Jak oglądać telewizję Jeśli wszystko zostało podłączone prawidłowo, na głównym ekranie zobaczysz ikonki z różnymi aplikacjami. Aby przejść z jednej ikonki do drugiej należy operować strzałkami znajdującymi się przy przycisku OK na pilocie Alfabox. Wybierz ikonkę serwisu, który masz opłacony i naciśnij OK na pilocie Alfabox aby potwierdzić wybór. Po lewej stronie ekranu zobaczysz kategorie […]

Read More

Podstawowe funkcje pilota do Alfabox UX2

Poniżej znajdziesz opis pilota do Alfabox AUX2 i jego podstawowe funkcje. Set up Przycisk ten pozwoli Ci na wejście do podstawowych ustawień: Network (Sieć), Video (Wideo), Audio, Restart Portal (Zrestartowanie odbiornika). Pozostałych ustawień prosimy nie zmieniać. Skip Funkcja ta pozwala na przesunięcie reklam lub programu podczas oglądania z archiwum Fast Play Przyciski te są używane […]

Read More